Proiecte de investiţii

Proiecte de investiții pentru anul 20131. Reabilitare şcoală coordonatoare Vulpeşti

2. Reabilitare sistem alimentare cu apă în satul Buzoeşti

3. Proiect sistem alimentare cu Gaze naturale în satele Şerboieni -loneşti - Bujoreni - Vulpeşti şi Cornăţel

4. Proiect modernizare drumuri de exploataţii agricole Măsura 1.2.5.

5. Podeţ pietonal în satul Şerboeni peste râul Teleorman

6. Reabilitare Cămin Cultural Cornatel

Înapoi