Istoricul localităţii

Comuna Buzoeşti a fost constituită în anul 1968 prin reunirea a trei comune: Buzoeşti, Vulpeşti şi Ioneşti. Prima menţiune documentară datează din 1551 şi se referă la schimburile comerciale pe care le avea satul Şerboieni cu negustorii din Braşov.


Un alt hrisov, emis la 17 iulie 1557 de către domnitorul Pătraşcu cel Bun, întăreşte lui Radoslav şi lui Stanciul din Curteni ocina la Vulpeşti, pentru care "s-au judecat încă în timpul lui Vlad Voievod răposatul şi Mircea Voevod răposatul". Această menţiune atesră faptul că satul Vulpeşti exista cu mult timp înainte de documentul emis de Pătraşcu cel Bun, poate chiar din timpul lui Mircea cel Bătrân.


O catagrafie din anul 1810 menţionează că în satele aparţinătoare comunei Buzoieşti existau 1144 de locuitori (Şerboieni - 118 case cu 514 locuitori, Ioneşti - 40 case cu 179 locuitori, Vulpeşti - 49 case cu 132 locuitori, Cornăţel - 37 case cu 129 locuitori, Buzoeşti - 40 case cu 190 locuitori) care se ocupau cu agricultura.


Un alt vechi document care atestă un sat al actualei comunei Buzoeşti, datează, se pare, din anul 1532 şi se referă la satul Ioneşti din vremea lui Vlad Vintilă.


Satul Şerboieni este întemeiat pe moşia boierului Serb (de la care și-a luat şi numele). Actul care îi atestă acestuia proprietatea a fost semnat între anii 1535 - 1540, la Târgovişte, de către Radu Paisie. Însă oficial, satul cel mai vechi atestat documentar este Vulpeşti şi se află consemnat într-un act emis în Piteşti, la data de 17 iulie 1557, prin care voievodul Pătraşcu cel Bun întăreşte unor boieri actele pământurilor pe care le moşteniseră în această zonă.


În timpul campaniilor desfăşurate de trupele române în anii 1877 - 1878, 1913, 1926 - 1919 şi 1941 - 1945, din cadrul comunei au căzut eroic la datorie 433 luptători.

Înapoi