Infrastructura

Infrastructura edilitară


Infrastructura de transport. La nivelul judeţului Argeş, comuna Buzoieşti prezintă legături rutiere, prin DN 65, DJ 504, DC 121, DC 122, DC 123, DC 143, DC 144, DC 145 şi DC 146. Acestea asigură legătura cu reşedinţa de judeţ şi cu celelalte comune.

 

Alimentare cu apă şi sistem canalizare ape uzate. În prezent, în comuna Buzoieşti, există reţea de alimentare cu apă potabilă, în toate cele 11 sate ale comunei Buzoieşti.
Reţeaua de distribuţie a apei este gestionată de SC Apă Canal 2000 SA Pitești în urma încheierii unui contract de dare în administrare în satele Șerboeni și Ionești, respectiv de Serviciul de Gospodărie Comunală Buzoești în satele Tomșanca, Bujoreni, Vulpești, Cornatel, Redea, Podeni, Buzoești și Curteanca.
În comună nu există sistem centralizat de canalizare.

 

Iluminatul public. În comuna Buzoieşti, reţeaua de iluminat public acoperă 90% din teritoriul administrativ.

 

Alimentarea cu gaze naturale. În anul 2011 au fost demarate lucrările de alimentare cu gaze naturale în satele Șerboeni, Ionești, Bujoreni, Vulpești fiind realizată proiectarea acestui sistem, SF și PT, lucrarea urmând a fi concesionată conform documentației.

 

Telefonie. Comuna Buzoieşti este acoperită atât de reţeaua de telefonie fixă Romtelecom, cât şi de toate reţelele de telefonie mobilă.

 

Infrastructura educaţională

În comună există 5 şcoli şi 6 grădiniţe.

Instituția Săli de clasă
Şcoala Şerboeni
Şcoala Ioneşti 
Şcoala Vulpeşti  14 
Şcoala Cornăţel 
Şcoala Buzoeşti 
Şcoala Tomşanca 
Grădiniţa Ioneşti 
Grădiniţa Şerboeni 
Grădiniţa Buzoeşti 

Combustibili folosiţi - Lemn si cărbune

 

Asistenţă socială şi sănătate
Asistenţa socială pentru persoanele cu venituri reduse, este organizată la nivelul primăriei, fiind întocmite 37 dosare de ajutor social, precum şi 38 dosare de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap.
Starea de sănătate a locuitorilor comunei este monitorizată în cadrul a 2 dispensare în care-şi desfăşoară activitatea, 3 medici de familie şi 4 asistenţi medicali. De asemenea, pe raza comunei există doua farmacii în satele Ionești și Vulpești.

Înapoi