Economia

În activitatea comercială funcţionează un număr de 36 societăţi. Principala activitate economică a localităţii o reprezintă agricultura, cea mai mare parte a suprafeţei de teren agricol fiind reunită în exploataţii agricole de mare întindere, cca. 10 societăţi agricole.

 

Cultura cerealelor
În cadrul producţiei vegetale sunt reprezentative suprafeţele cultivate cu cereale, în special porumbul, grâul şi secara.
Ultimele date privind cultura cerealelor, datează de la Recensământul agricol din 2003.


Zootehnia
Fiind una din ocupaţiile oamenilor din această zonă, creşterea animalelor prezintă o importanţă deosebită pentru comuna Buzoieşti, constituind o sursă de bază pentru alimentaţia populaţiei.
Ultimele date privind zootehnia, datează de la Recensământul agricol din 2003.

În satul Buzoieşti se află o societate de morărit şi panificaţie care acoperă întregul necesar de produse de panificaţie pentru partea de sud a judeţului, precum şi oraşele Costeşti şi Piteşti.
În comună mai funcţionează două societăţi comerciale agricole, foste IAS-uri şi o secţie de mecanizare în satul Ioneşti.

Înapoi