Cultură și învățământ

Cultură, culte şi monumente istorice şi cu valoare deosebită

În satul Buzoieşti se află Biserica cu hramul Sfânta Treime, zidită după primul Război Mondial, prin contribuţia enoriaşilor.
În toate satele comunei Buzoieşti există monumente ale eroilor din timpul războiului pentru Independenţă, precum şi ale celor din primul şi al doilea război mondial. În satul Şerboieni se află şi Monumentul Comemorativ dedicat ţăranilor participanţi la Răscoala din anul 1907.
În satul Cornăţel se găsesc urmele unei aşezări omeneşti, ce datează din epoca neolitică şi o Cruce de piatră, monument de cult ridicat în anul 1733 în zilele lui Constantin Mavrocordat.
În satul Ioneşti, unde s-a aprins şi a ars flacăra răscoalei ţărăneşti din 1907 - în cadrul comunei Buzoieşti, se află ruinele unei biserici ce a fost înălţată în sec. al XVIII-lea, iar în anul 1992, pe aceste ruine, s-a înălţat un nou lăcaş de cult.
Tot în satul Ioneşti se află Biserica cu hramul „Sfânta Paraschiva", ridicată prin contribuţia locuitorilor la sfărşitul secolului al XIX-lea.
În satul Vlăduţa se află Biserica „Sfântul Teodor Tiron", zidită în anul 1823, tot prin contribuţia enoriaşilor.

Unităţi de cultură: 5 case de cultură şi cămine culturale, 6 biblioteci, 1 Bibliotecă publică.

Viaţa culturală se sprijină pe instituţii cu o veche tradiţie, care contribuie la ridicarea nivelului spiritual şi de educaţie a cetăţenilor: Biserica (toate satele dispun de locaşuri de cult religios), şcoala, căminele culturale găzduiesc festivităţi organizate cu ocazia diverselor sărbători, începerea anului şcolar, sărbători de iarnă; nu în ultimul rând biblioteca, localitatea dispunând de o bibliotecă modernă cu o bogată colecţie de documente şi cărţi, însumând peste 9000 de volume de care se bucură un număr de peste 900 de cititori anual. Achiziţia de carte este tot mai bogată de la an la an.

 

Sport, turism, agrement
Turismul este slab reprezentat în comună. Singurele obiective de interes, sunt cele culturale, prezentate mai sus.
În satele Şerboieni şi Cornăţel există două baze sportive, unde cele două echipe de fotbal ale comunei (divizia D şi judeţeană) îşi desfăşoară activitatea.

Înapoi